Utilizamos cookies de terceros para mejorar continuamente nuestros servicios. Si continúas navegando aceptas el uso de éstas.   Saber máis - Aceptar.

© Asociación Boirense de Empresarios. T: 981 847 888

https://www.facebook.com/asociacionboirensedeempresarios/https://es.linkedin.com/in/empresariosboirohttps://www.youtube.com/user/boiroaberto

BASES E FUNCIONAMENTO PUNTOS ABE

O programa de fidelización de puntos ABE é unha promoción pola que as compras realizadas nos establecementos asociados á ABE transfórmanse en puntos canxeables por regalos do catalogo de premios da Asociación Boirense de Empresarios , con CIF G-15326820 y domicilio en Avda Constitución 85 entrechán A de Boiro (A Coruña)

COMO FUNCIONA?

 • Cando se realiza unha compra nun establecemento asociados a ABE o cliente ten a posibilidade de rexistrar o tícket ou a factura desa compra na web www.abe.gal
 • O cliente debe introducir o seus datos, correo electrónico, o nome do establecemento onde mercou e o importe da compra xunto cunha foto do tícket/factura.
 • O sistema de fidelización rexistrará esa compra e transformará o importe en puntos.
 • Ao longo do tempo o cliente pode ir introducindo tíckets/facturas das súas compras e os sistema os irá sumando a súa conta, sempre vinculada ao correo electrónico do cliente.
 • Non se precisa rexistro, o sistema garda os puntos de cada cliente vinculados ao seu correo electrónico.
 • Entendese que cada correo electrónico é un cliente e non se poden sumar puntos de diferentes correos electrónicos.


Cada vez que o cliente rexistre un tícket o sistema envíalle un correo electrónico que lle indica:

 1. Que o tícket foi correctamente rexistrado.
 2. Os puntos que acadou con ese tícket.
 3. O saldo acumulado de puntos.
 4. Un link ao catálogo de agasallos.
 5. Información de como canxear os puntos.

SISTEMA DE PUNTOS

Por norma xeral a suma de puntos será o 10% do importe do tícket co límite máximo de 30 puntos por tícket independentemente do importe total do mesmo.
Solo sumarán puntos os tíckets/facturas de establecementos asociados e que na foto subida se poida identificar claramente a data, o nome do establecemento e o importe do mesmo.
Non se admiten tíckets/facturas duplicadas nin o rexistro do mesmo tícket por diferentes usuarios.
En ocasións especiais a ABE lanzará promocións onde se poidan conseguir mais puntos polas compras realizadas. Tamén poderanse realizar sorteos de puntos en datas sinaladas entre todos os usuarios do sistema de fidelizacións.

CADUCIDADE DE PUNTOS

Os puntos acumulados e non cambiados teñen caducidade.
Os puntos de cada ano caducan o 31 de marzo do ano seguinte, esta data será o último día para utilizar os puntos do ano anterior.
Pasada esa data o sistema elimina todos os puntos non cambiados do ano anterior e matén o usuario e os puntos do ano en curso.

CATÁLOGO DE PREMIOS

Os puntos acumulados polos clientes servirán para cambialos por agasallos do catálogo de puntos ABE.
Cada agasallo ten un valor en puntos.
Cando o cliente reúna a cantidade suficiente de puntos pode solicitar o cambio dun agasallo.
As unidades son limitadas, se o produto solicitado está esgotado a ABE informará ao cliente para que elixa outro dentro dos dispoñibles nese momento no catálogo.
Os agasallos irán variando no tempo e o catálogo estará sempre actualizados na web www.abe.gal

CAMBIO DE PUNTOS POR PREMIOS

Cando o cliente teña os puntos necesarios e queira canxealos por un agasallo deberá utilizar ben o formulario específico que aparece na web da ABE e nos correos solicitando o canxe e indicando o agasallo que quere.
A ABE, unha vez revisada a petición, porase en contacto co cliente para indicarlle como e cando pode pasar a recoller o seu premio (a mecánica habitual será a recollida do premio na sede da asociación pero ante casos especiais pódese buscar alternativas)
Recepción da solicitude de canxe>comprobación do saldo> comprobación de que o produtos solictado está no catálogo> confirmación ao cliente> recollida

REVISIÓN DOS PUNTOS

O sistema asigna automáticamente os puntos unha vez que o cliente rexistra o tícket pero cando se solicita un canxe, a ABE revisa manualmente todos os tíckets do usuario para comprobar que non existen erros como, por exemplo, tickets duplicados ou de negocios non asociados. Por este motivo, pode ser que o saldo que inicialmente tiña acumulado o cliente varie unha vez revisado manualmente. En todo caso, avisarase ao usuario e prevalecerá sempre o dato final resultante da revisión manual.

LÍMITE DE CAMBIO DE PREMIOS

O cliente, independentemente dos puntos que teña, so pode solicitar o cambio de 1 premio durante o mes en curso.
Se tivera puntos para realizar mais cambios poderá solicitar o cambio de agasallo nos meses posteriores pero sempre a razón de 1 agasallo cada mes.
No momento do cambio o sistema o fai sempre por tíckets completos polo que sempre que non coincida unha suma de tíckets igual a do cambio dos puntos o sistema redondea cara arriba utilizando todo o valor do tícket (nesta situación a ABE pode compensar ao cliente restaurando total ou parcialmente os puntos perdidos pero ten que ser a indicación do cliente xa que o sistema por defecto non avisa)

DETECIÓN DE FRAUDES

Cando a ABE detecte que o rexistro de tíckets poida ser fraudulento (por exemplo que non correspondan a compras realizadas pola persoa que os rexistra,  ou cando se detecte que dende o negocio estánselle facilitando tíckets de compras de terceiros a unha determinada persoa ou que se rexistren estes tikets por empregados dese negocio) eliminaranse eses rexistros e incluso poderán eliminarse da aplicación tanto ao usuario que os rexistra como a empresa ou traballador que os facilita.

PARTICIPACIÓN DE SOCIOS ABE

Está permitida a participación na campaña dos socios da ABE por compras realizadas en establecementos que non sexan da súa propiedade. Os tickets do propio establecemento non se permiten rexistrar coa finalidade de salvaguardar a imaxe da ABE e dos propios asociados frente ao resto de clientes.

LEGAL

A participación na campaña supón a aceptación das bases así como a autorización dos premiados a utilizar a súa imaxe aos efectos de publicidade dos resultados da campaña.
A organización reservase o dereito de modificar as presentes bases, sen incorrer en ningunha responsabilidade.

 

BASES I CONCURSO DE DEBUXO SOMOS BOIRO

Primeiro concurso de carteis escolares organizado polo Concello de Boiro, a Asociación Boirense de Empresarios e os Equipos de Dinamización da Lingua Galega dos centros de ensino de Boiro.

            Os oito carteis gañadores protagonizarán a campaña de potenciación do consumo local da ABE na primavera 2024.

Obxectivo: Sensibilizar o alumnado da importancia do sentimento local, do que implica a posta en valor da nosa contorna.

Temática: A temática terá que ver fomento do consumo local e a posta en valor da nosa contorna, patrimonio, lingua… que  achega á nosa comunidade*.

 

Primeiro.- Convocatoria e Categorías

Poderá participar o alumnado dos CEIP e IES do Concello de Boiro a partir dos 3 anos.

Establécense 4 categorías:

 • Categoría A: entre os 3 e os 6 anos.
 • Categoría B: entre os 7 e os 9 anos.
 • Categoría C: entre os 10 e os 14 anos.
 • Categoría D: máis de 15 anos.

Segundo.- Traballos, lugar e prazo de presentación

A temática do cartel estará relacionada coa promoción do consumo local* e o uso da lingua galega.

 

Cada alumno/a poderá participar so cun cartel que  terá que levar un lema en galego.

A técnica será libre.

Para a elaboración dos traballos facilitarase unha cartolina que a persoa participante deberá entregar cubrindo no reverso os seguintes datos: nome do centro, nome e apelidos do/a alumno/a, curso, idade e teléfono de contacto do pai/nai/titor/a.

Non se permitirá a participación con carteis elaborados noutros soportes.

O prazo de presentación de traballos iniciarase o luns 11 de marzo e finalizará o luns 1 de abril de 2024.

Lugar de presentación dos carteis: Deberán entregarse, no propio centro educativo aos responsables de EDLG, na Casa da Cultura R.M.L. e nas oficinas da ABE

Terceiro.- Xurado, premios e gañadores/as

O xurado estará composto por un profesor/a de cada centro participante, un técnico do departamento de Educación/Cultura do Concello de Boiro, a concelleira de Educación e/ou Cultura do Concello de Boiro e un/ha representante da ABE.

Elixiranse 8 traballos que terán como premio ser os protagonistas da campaña de promoción do consumo local da ABE na primavera 2024, aparecendo os carteis, o nome dos/as autores/as e os centros de procedencia nas 45 pancartas que se colocaran nos farois da rúa peonil e 2 lonas de 20 metros cadrados colocadas na fachada da Casa Consistorial.

Ademais, cada autor/a recibirá un BONO ABE por valor de 30 euros para empregar, sen caducidade, en calquera dos máis de 200 negocios asociados da ABE. Os premios só serán válidos en vales de compra, non se poderán trocar por diñeiro en efectivo.

O xurado, unha vez seleccionados os traballos premiados, dará a coñecer os resultados do concurso a través da páxina web da ABE, do Concello de Boiro e a través da comunicación aos centros.

Cuarto.- Entrega de premios

Os/as gañadores/as serán citados/as para a entrega de premios a través do teléfono de contacto indicado no reverso do cartel.

Quinto.- Aceptación das bases

A participación no concurso implica a aceptación, sen reserva, das presentes bases. Así mesmo, os/as gañadores/as, aceptan a publicación e difusión da obra, a súa imaxe, o nome e idade, curso e nome do centro educativo, nas distintas canles de comunicación tanto dixitais como analóxicas do Concello de Boiro e a ABE relativas ás campañas para fomentar o consumo local e o uso da lingua galega.

*achéganse ideas, non excluíntes, sobre a temática do concurso:

Somos Boiro...

- Porque todos xuntos e xuntas medramos

- Porque o noso comercio e a nosa lingua son nosas

- Porque as nosas rúas teñen vida

 

Exemplos da campaña anterior da ABE:

- Porque son profesionais e ofrecen asesoramento especializado

- Porque cos negocios abertos Boiro é seguro, luminoso e ten máis vida

- Porque os produtos son frescos e de tempada

- Porque xeran emprego e nos dan a posibilidade de que poidamos vivir e traballar no pobo.

- Porque mercando en Boiro contribúes á prosperidade económica dos teus veciños/as.

- Porque aforras tempo e podes dedicarllo aos que máis queres.

- Porque contamos con artigos especializados que aportan exclusividade.

 1. A organización reservase o dereito de modificar as presentes bases, sen incorrer en ningunha responsabilidade, previa comunicación na web e redes sociais da ABE.

 BONOS REGALO ABE NEGOCIOS  10

 

 1. A ABE organiza unha campaña de promoción comercial con BONOS REGALO ABE co obxectivo de incentivar as compras nos establecementos asociados.
 2. A campaña consiste en que a ABE porá a venda 200 caixas con bonos regalo por valor de 50€ ao prezo de 40€.
 3. Cada caixa contén 10 bonos de 5€ que se poden utilizar en calquera dos negocios asociados a ABE.
 4. Non se admiten devolucións de efectivo por parte dos negocios, os billetes de 5€ hai que utilizalos íntegros.
 5. Cada persoa consumidora, maior de idade, terá posibilidade de mercar unha única caixa debendo realizar a compra na sede da ABE e asinar un recibo que contén os seus datos persoais (nome, apelidos e dni).
 6. As caixas soamente se poden pagar en efectivo.
 7. As caixas poranse a venda dende o 7 de marzo ata esgotar existencias.
 8. Os clientes que as merquen deben utilizalas entre o 7 de marzo e o 30 de abril e os bonos non utilizados entre esas datas caducarán.
 9. Os establecementos onde se poden gastas os bonos aparecen relacionados nun listado dentro da caixa e tamén se poderán consultar online na web da ABE www.abe.gal
 10. A participación na campaña supón a aceptación das bases así como a autorización dos premiados a utilizar a súa imaxe aos efectos de publicidade dos resultados da campaña.
 11. A organización reservase o dereito de modificar as presentes bases, sen incorrer en ningunha responsabilidade.