Utilizamos cookies de terceros para mejorar continuamente nuestros servicios. Si continúas navegando aceptas el uso de éstas.   Saber máis - Aceptar.

© Asociación Boirense de Empresarios. T: 981 847 888

https://www.facebook.com/asociacionboirensedeempresarios/https://es.linkedin.com/in/empresariosboirohttps://www.youtube.com/user/boiroaberto
carnaval

 

A ABE suma un bono #abe de 100 € aos mais de 1.000€ en premios para gastar no comercio local que otorga o certame organizado polo concello de Boiro.

Un bono que sortearemos entre todxs xs particpantes neste certame do que vos deixamos as bases completas a continuación.

O Concello de Boiro, a través da concellería de cultura, convoca a primeira edición do Certame Fotográfico de Entroido Boiro 2021, dirixido ao público xeral, e que se levará a cabo dixitalmente coa divulgación nas redes sociais e posterior exposición. 

Introdución

A Concellería de Cultura do Concello de Boiro anima á poboación a participar nesta iniciativa, respectando as medidas sanitarias en vigor impostas para a COVID 19, co obxectivo de manter unha actividade tradicional e proporcionar unha alternativa cultural e de ocio que pode desenvolverse en condicións de seguridade, impulsando entre os consumidores/as as compras no comercio local.

 

Definición

As presentes bases e convocatoria teñen por obxecto establecer os criterios e o procedemento para a concesión dos premios do primeiro Certame fotográfico do Entroido Boiro 2021. 

 

Participantes

Poderán participar todas aquelas persoas que o desexen, sen límite de idade, cunha ou varias fotografía en cor ou B/N. (individuais ou series), acompañadas coa solicitude e documentación anexa.

A participación nas escenas fotográficas, pode ser de xeito individual ou por grupo de convivencia e sempre gardando as medidas sanitarias en vigor derivadas para Covid 19.

 

Procedemento

Os/as concursantes achegarán unha fotografía do disfrace e deberán reproducir un momento artístico, cotián, tradicional, etc., relacionado, coas seguintes temáticas, como por exemplo: oficios tradicionais, tradicións propias do Entroido, reprodución de escenas de obras de pintores/as coñecidos, fotografías tomadas en lugares de interese cultural, paixasístico, arquitectónico, etc. do noso concello; é dicir as fotografías deben ter, a parte do disfrace, principalmente, un interese cultural.

As obras do concurso deberán ser orixinais, inéditas e non presentadas con anterioridade a outros concursos, nin publicadas en webs, redes sociais ou calquera outro medio dixital ou impreso.

As fotografías deben ser enviadas dende o 12 ao 22 de febreiro do 2021, ao ata as 23:00 horas ao correo dixital comunicacion@boiro.gal en formato JPG.

Todas as fotografías quedarán en posesión do Concello de Boiro, o cal fará unha exposición itinerante polas dependencias Culturais Municipais e poderá proceder a súa publicación en medios impresos e dixitais de comunicación e/ou carteleira programas, etc.

 

Categorías- premios

Os premios entregaranse en vales de compra para gastar no comercio local.

Infantil (ata 12 anos) 

1º.- vale de 100 euros

2º.- vale de 75 euros

3º.- vale de 50 euros 

Accésit: 5 vales de 35 euros

Xuvenil/adulta (maiores de 13 anos) 

1º.- vale de 175 euros

2º.- vale de 125 euros

3º.- vale de 100 euros

Accésit: 5 vales de 50 euros 

Os premiados deben realizar o gasto en vales nun so establecemento autorizado. 

 

Xurado e valoración

O xurado estará composto por integrantes da Asociación Fotográfica Olláparo, Concelleira de Cultura e persoal técnico do Departamento de Cultura de Boiro.

O xurado valorará as fotografías presentadas atendendo á concordancia entre todos os criterios seguintes:

  • Orixinalidade, valorarase que non se axuste ao acostumado, que sexa singular, pouco corrente, creativo

  • Vestiario, valorarase a confección, materiais empregados, realismo e a complexidade na elaboración do mesmo.

  • Interese cultural, valorarase que reproduza un momento artístico, cotiá, tradicional, tomadas en lugares de interese cultural, paixasístico ...

  • Posta en escena, valorarase o conxunto total do deseño tendo en conta os elementos, realismo e entorno

  • Humor, valorarase que sexa divertida, que se presente a realidade en clave cómica, de xeito esperpéntica ou ridícula

  • Calidade fotográfica, valoraranse aspectos técnicos da propia fotografía.

Puntuación:

- Orixinalidade: de 1 ata 5 puntos

- Vestiario: de 1 ata 5 puntos

- Interese cultural: de 1 ata 5 puntos

- Posta en escena: de 1 ata 5 puntos

- Calidade fotográfica: de 1 ata 5 puntos

- Humor: de 1 ata 5 puntos

*A valoración do xurado quedará rexistrada na acta correspondente, indicando na mesma datos do premiado, DNI, premio acadado e contía do mesmo.

*O xurado poderá declarar deserto calquera dos premios e a súa decisión será inapelable. As persoas que non cumpran cos criterios establecidos poderán ser eliminados

 

Entrega de premios

A entrega dos premios farase, tendo en conta e aplicando os protocolos das medidas sanitarias en vigor derivadas para Covid 19, en día e lugar a determinar e que se comunicará oportunamente a os/as premiados/as.

O fallo do xurado farase público a través dos medios de comunicación, e soportes dixitais do Concello de Boiro (web, facebook, etc). Así mesmo, a medida que se entreguen as fotografías de participación iranse publicando na páxina do facebook da Casa da Cultura.

 

Documentación

Inscrición:

  • Anexo I debidamente cuberto.
  • En caso dá participación de menores de idade e da aparición destes nas fotografías enviarase tamén o Anexo II , acompañado do DNI do/a responsable que asina ás autorizacións.

Entrega de vales:

O premiado recibirá o vale tendo que asinar o “recibí” correspondente

Pagamento:

Os establecementos adheridos deberán enviar a través da sede electrónica do Concello de Boiro a seguinte documentación:

  • Factura polo importe total do vale
  • O vale de compra

Outra:

Calquera outra que sexa requirida pola administración

Unha vez aprobadas estas bases polo órgano competente ordearase a publicación das mesmas no taboleiro de edictos e na web do Concello a efectos da súa publicidade.

 

Podes descargar neste enlace oa anexos e bases